Musiken föder hjärnforskning

Publicerat , , ,

Den ledande hjärnforkaren Robert Zatorre ger en översikt av hur vi kan lära oss mycket om nervsystemet genom att studera hur det hanterar musik. (Robert Zatorre, 2005)

Titel: Music, the food of neuroscience?

Författare:

Publikation: Nature

Volym: 434

Nummer: 7031

Sidor: 312-315

Publicerad: 2005

Sammandrag: Playing, listening to and creating music involves practically every cognitive function. Robert Zatorre explains how music can teach us about speech, brain plasticity and even the origins of emotion. We tend to consider art and culture from a humanistic or historical perspective rather than a biological one. Yet these products of human cognition must have their origin in the function and structure of the human nervous system.

Länk till original: http://dx.doi.org/10.1038/434312a

Kategori: Hur hjärnan hanterar ... Hur hjärnan påverkas av ... Musicerande, sång Musiklyssnande

Ladda ner x-research-info-systems filen